Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 03.04. 2003

SAK S 09/2003

 

ORIENTERINGSSAKER

 

  a)

Flytting/ombygginger ved UB: Status/fremdrift

 

  b)

Disponering av tildeling til etablering av læringssentre ved UB.

Vedlegg:   Forslag fra UBs avdelinger mv.
                Samlet oversikt over forslag fra avdelingene mv.
                Notat fra styreleder som grunnlag for videre behandling av saken

 

  c)

Notat fra UBs ET-utvalg om fordeling av utgiftene til elektroniske tidsskriftpakker.

Vedlegg.

 

  d)

Ledergruppen ved UB hadde et møte 27.02.03 med utdanningsdirektør Mette Torrissen, der en særlig drøftet UBs rolle i tilknytning til kvalitetsreformen for høyere utdanning, herunder IKT-basert undervisning, tilgang til (elektroniske) informasjonsressurser, mulighetene for en sterkere integrering av UBs tjenester i det totale læringsmiljøet ved UiB, og for et nærmere samarbeid mellom UB og utdanningsavdelingen i denne forbindelse.

 

  e)

Bibliotekdirektøren deltok på en studiereise for ledergruppen ved UiB til Nederland/Utrecht 12.-14.03. 2002.

 

 

  

 

 27.03. 2003.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.