Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.02. 2003

SAK S 05/2003

 

RETNINGSLINJER FOR SØKNADER OM FAGLIGE REISER, DELTAKELSE PÅ KURS, SEMINARER, KONFERANSER O.L.

I forbindelse med at styringsorganene ved Universitetsbiblioteket ble endret med virkning fra 1. januar 2002 ble også fullmaktene til styret og bibliotekdirektøren endret. I henhold til § 5 i Regler for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket skal bibliotekdirektøren avgjøre saker som ikke etter lov, reglement eller særlige vedtak i Universitetsstyret eller i Universitetsbibliotekets styre skal avgjøres av andre.

På denne bakgrunn foreslås endringer i retningslinjer for søknader om faglige reiser, kurs, konferanser o.l. slik at fullmakter i disse sakene er i henhold til regler for styringsorganene. Forslaget innebærer også mindre endringer på de andre punktene. Forslaget er drøftet i Informasjons- og drøftingsutvalget i møte 5. februar d.å. Det er enighet om det forslaget som legges fram.

Bibliotekdirektøren fremmer følgende

forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det utsendte forslag til retningslinjer for søknader om faglige reiser, deltakelse i kurs, seminarer, konferanser, o.l.

 

06.02.03

KG/MM

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.