Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.02. 2003

SAK S 04/2003

 

ÅRSPLAN 2003 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Vedlagt følger forslag til Årsplan 2003 for Universitetsbiblioteket. Planen tar utgangspunkt i Strategisk plan 2002-2006 for UB, og er basert på innkomne årsplaner fra UBs avdelinger. Planen er drøftet i informasjons- og drøftingsutvalget ved UB.

Forslag til

vedtak:

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til Årsplan 2003 for Universitetsbiblioteket.

 

05.02. 2003.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.