Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.02. 2003

SAK S 03/2003

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK. UTLYSING. 

Det vert vist til vedteke budsjett for 2003, sak 41, i styremøte 17. desember 2002.

I saksforelegget var det gjort greie for ei total ramme for stillingsressursar fordelt på kvar avdeling. Her var det spesifisert at tenesta for biologiske fag ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek skal styrkast.

Bibliotekdirektøren fremjar ut frå dette følgjande

forslag til vedtak:

Det vert lyst ut ei stilling som universitetsbibliotekar innan biologiske fag ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek .

 

06.02.03

KG/MM

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.