Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.02. 2003

SAK S 02/2003

 

ORIENTERINGSSAKER

 

 

  a)

Flytting/ombygginger ved UB: Status/fremdrift

 

  b)

Plan for disponering av tildeling til etablering av læringssentre ved UB

 

  c)

IKT-strategi for UiB for perioden 2003-2006 – høringsuttalelse fra UB er tilgjengelig på webadresse http://www.ub.uib.no/felles/organ-styr/styre/2003/IKT-strategi-UiB-hoering.doc

 

  d)

UB er av UiBs forskningsutvalg invitert til å komme med innspill til utvalget og UiBs styre ang. UBs posisjon/strategi innen IKT og formidling, herunder elektronisk publisering. Det ble holdt et uformelt møte med prorektor Rune Nilsen om denne saken 04.02.03.

 

  e)

Foreløpig regnskap for 2002. Rapporter er sendt ut pr. e-post.

 

 

 

 05.02. 2003.   KG/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.