Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Tirsdag 17. desember 2002, kl. 09.00
STED: M黂erom 2018, Kjemisk institutt, Realfagbygget, All嶲t. 41

 

F鷨 selve styrem黂et: M黂e med Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Det tas sikte p gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter, med vekt p hvilke tjenester biblioteket kan/b鷨 yte, s熳lig i lys av kvalitetsreformen som n er i ferd med iverksettes. Deltakere: Prodekanus for undervisning Anne Marit Blokhus, leder for bibliotekutvalget Jan S. Vaagen og fakultetsbibliotekar Olav Aas.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e:

S 36/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 13.11. 2002 

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 37/2002.

ORIENTERINGSSAKER 

 

Oversikt av 19.09. 2002.

 

S 38/2002.

DELEGERING AV AVGJ傕ELSESMYNDIGHET FOR S陯NADER OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID 

 

Saksforelegg av 10.12. 2002.

 

S 39/2002.

M傞EPLAN FOR UBs STYRE V霹EN 2003 

 

Forslag til vedtak: 

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i v緳semesteret 2003: 

               Torsdag  6. februar 2003, kl. 09.00
               Torsdag  3. april 2003, kl. 09.00
               Torsdag  5. juni  2003, kl. 09.00

 

S 40/2002.

STYRETS OG BIBLIOTEKDIREKT傕ENS MYNDIGHETSOMR躍E, S鼇LIG I FORBINDELSE MED HOVEDFORDELING AV BEVILGEDE MIDLER 

 

Saksforelegg av 13.12. 2002.

 

S 41/2002.

BUDSJETT 2003. FORDELING AV BEVILGNINGER TIL UB 

 

Saksforelegg av 12.12. 2002.

 

S 42/2002.

ELEKTRONISK INNLEVERING AV HOVEDFAGSOPPGAVER/ MAGISTERGRADSOPPGAVER

 

Saksforelegg av 13.12. 2002.
Forslag fra den faglige referansegruppen for STEP
Forfatteravtale

 

S 43/2002.

UTVIDELSE AV FAST 50% STILLING TIL FAST 80% STILLING KIRSTI JACOBSEN

 

Saksforelegg av 16.12. 2002.

 

S 44/2002.

EVENTUELT

 

 Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 3 timer.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 13.12. 2002.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.