Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Onsdag 13. november 2002, kl. 09.00
STED: M黂erom 3240, UB, Nyg緳dsgt. 5, 3. et.

 

Sakliste:

S 32/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 26.09. 2002

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 33/2002.

ORIENTERINGSSAKER

 

Oversikt av 07.11. 2002.

 

S 34/2002.

UNIVERSITETSBIBLIOTEKARER VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK - TILSETTING

 

Saksforelegg av 07.11. 2002.

 

S 35/2002.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 07.11. 2002.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.