Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 26. september 2002, kl. 09.00
STED: Rom 110, Bj鷨n Christiansens hus (Psyk. fak.), Christies gt. 12, 1. et.

  

F鷨 selve styrem黂et: M黂e med Det psykologiske fakultet. Det tas sikte p gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter, med vekt p hvilke tjenester biblioteket kan/b鷨 yte, s熳lig i lys av kvalitetsreformen for h鼜ere utdanning som n er i ferd med iverksettes. Inviterte deltakere utenom styret: Prodekanus for undervisning Finn Konow Jellestad, Leder for fakultetets IT- og informasjonsutvalg Bj鷨n Helge Johnsen og fakultetsbibliotekar Anne Sissel V. Tonning.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e:

S 26/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 13.06. 2002 

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 27/2002.

ORIENTERINGSSAKER 

 

Oversikt av 19.09. 2002.

 

S 28/2002.

S陯NAD OM FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSARBEID INNENFOR RAMMEN AV VANLIG ARBEIDSTID I 2002/2003 FAKULTETSBIBLIOTEKAR HALVOR KONGSHAVN  

 

Saksforelegg av 19.09. 2002.

 

S 29/2002.

FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK - TILSETTING 

 

Saksforelegg av 20.09. 2002.

 

S 30/2002.

BUDSJETTFORSLAG 2003 FOR UB 

 

Saksforelegg av 19.09. 2002.
Budsjettforslag 2003
Vedlegg til budsjettforslag 2003

 

S 31/2002.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 3 timer.

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 19.09. 2002.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.