Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 13. juni 2002, kl. 09.00
STED: M黂erom 546, Jussbygget, M. Lagab黂es pl. 1

  

F鷨 selve styrem黂et: M黂e med Det juridiske fakultet. Det tas sikte p gjensidig utveksling av informasjon og synspunkter, med vekt p hvilke tjenester biblioteket kan/b鷨 yte, s熳lig i lys av kvalitetsreformen som n iverksettes. Deltakere: Prodekanus for undervisning K緳e Lilleholt, leder for bibliotekutvalget Tine Eidsvaag og fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn.

 

Sakliste for ordin熳t styrem黂e:

 

S 18/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 11.04. 2002 

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 19/2002.

ORIENTERINGSSAKER 

 

Oversikt av 06.06. 2002.

 

S 20/2002.

霹SMELDING 2001 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

 

Saksforelegg av 06.06. 2002.

 

S 21/2002.

M傞EPLAN FOR UB s STYRE H傔TEN 2002 

 

Forslag til vedtak: 

Det fastsettes f鷲gende m黂eplan for Universitetsbibliotekets styre i h鷭tsemesteret 2002: 

               Torsdag   5. september 2002, kl. 09.00
               Torsdag 26. september 2002, kl. 09.00
                    Torsdag   5. desember  2002, kl. 09.00

 

S 22/2002.

FERIEFULLMAKT TIL BIBLIOTEKDIREKT傕EN 

 

Forslag til vedtak: 

Bibliotekdirekt鷨en f緳 feriefullmakt fra 20.06. til 20.08. 2002.

 

S 23/2002.

FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK - TILSETTINGSSAK
 

 

Saksforelegg av 06.06. 2002.

 

S 24/2002.

STILLINGER SOM UNIVERSITETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK - OPPNEVNING AV BED靪MELSESKOMITE
 

 

Saksforelegg av 06.06. 2002.

 

S 25/2002.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 3 timer.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 06.06. 2002.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.