Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 11. april 2002, kl. 09.00
STED: M黂erommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

S 09/2002.

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE STYREM傞E 21.02. 2001 

 

Protokollen er sendt ut tidligere.

 

S 10/2002.

ORIENTERINGSSAKER 

 

Oversikt av 05.04. 2002.

 

S 11/2002.

OPPNEVNING AV BED靪MELSESKOMITE FOR LEDIG STILLING SOM FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK 

 

Saksforelegg av 04.04. 2002.

 

S 12/2002.

HMS-RAPPORT 2001 OG HMS-HANDLINGSPLAN 2002-2004 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

 

Saksforelegg av 05.04. 2002.
Utkast til HMS-rapport 2001 for UB
Utkast til HMS-handlingsplan 2002-2004 for UB

 

S 13/2002.

霹SPLAN 2002 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET 

 

Saksforelegg av 05.04. 2002.
Utkast til 巒splan 2002 for UB

 

S 14/2002.

STYRETS ARBEID MED STRATEGI 

 

Saksforelegg av 05.04. 2002.
Notat fra styreleder Gjert Kristoffersen

 

S 15/2002.

KRITERIER FOR FORDELING AV UBs LITTERATURMIDLER 

 

Saksforelegg av 05.04. 2002.

 

S 16/2002.

UTLYSING AV FAGREFERENTSTILLINGER VED UB

 

Saksforelegg av 09.04. 2002.
Protokoll fra m黂e i bibliotekutvalget ved HF-fak. 4.4.2002.

 

S 17/2002.

EVENTUELT

 

Det tas sikte p avvikle m黂et innenfor en tidsramme p 2 timer.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no eller adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 05.04. 2002.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.