Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 17.12. 2002

SAK S 42/2002

 

 

ELEKTRONISK INNLEVERING AV HOVEDFAGSOPPGAVER/MASTERGRADSOPPGAVER  

 

På bakgrunn av erfaringer fra prosjektarbeid ved UB med en støttetjeneste for elektronisk publisering (STEP) foreslår den faglige referansegruppen for prosjektet at det innføres en ordning med obligatorisk innlevering av hovedfagsoppgaver/mastergradsoppgaver i elektronisk form. Ordningen foreslås innført fra høsten 2004. 

Forslaget tar som utgangspunkt at de eksemplarer UB i dag mottar i trykt form, primært er å anse som arkiveksemplar av eksamensarbeid, og at oppgavene bare lånes ut til bruk på UB (lesesalslån).

Ettersom studenten i rettslig forstand er opphavsmann til hovedfagsoppgaven, finner referansegruppen at studenten har en eksklusiv publiseringsrett, jf. opphavsrettslovgivningen.

En viktig del av forslaget er at en elektronisk innlevering samtidig vil gjøre det naturlig å tilby studentene muligheten av å publisere sin oppgave på web. En slik publisering bør være frivillig og baseres på en egen avtale mellom UB og opphavspersonen.

Forslag til vedtak:

Styret støtter forslaget til om å innføre en ordning med obligatorisk innlevering av hovedfagsoppgaver/mastergradsoppgaver i elektronisk form ved Universitetet i Bergen fra høsten 2004. forslaget oversender til Universitetsdirektøren for videre behandling ved UiB. 

 

 13.12. 2002.   KG/JER.

 

 

Vedlegg:   Forslag fra den faglige referansegruppen for STEP om at det innføres en ordning med obligatorisk innlevering av hovedfagsoppgaver/mastergrads­oppgaver i elektronisk form

 

                 Forfatteravtale i forbindelse med web-publisering av hovedfagsoppgaver

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.