Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 17.12. 2002

SAK S 37/2002

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

  

  a)

Regnskap/månedsrapporter pr. 30. november 2002.  Rapporter er sendt ut pr. e-post.

 

  b)

Avdeling for spesialsamlingene er i henhold til styrevedtak av 21.02.02 med virkning fra 15.11.02 organisert under UBBHF.

 

  c)

Avdelingsbibliotekar Sigrun Ask, Det medisinske fakultetsbibliotek, er valgt til verneombud ved Universitetsbiblioteket for perioden 01.01.2003 - 31.12.2004.

 

  d)

Arbeidet med forskningsdokumentasjon ved UiB vil bli omorganisert fra 2003. Dette innebærer bl.a. at UBs avdeling for forskningsdokumentasjon vil bli nedlagt som en egen avdeling ved UB.

 

 

 

 11.12. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.