Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.11. 2002

SAK S 33/2002

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

  a)

Regnskap/månedsrapporter pr. 31. oktober 2002.  Rapporter vil bli sendt ut pr. e-post så snart de er klare.

 

  b)

Kollegiet har vedtatt ny inndeling av undervisningsåret ved UiB, som innebærer at vårsemesteret skal vare i 23 uker (21 uker når helligdager er fratrukket, ca. 07.01. – 15.06.), mens høstsemesteret skal vare i 19 uker (ca. 13.08. – 20.12.). Dette er ca. 3 uker lengre enn nåværende semesterlengde.

 

  c)

Det vil bli arrangert BIBSYS vårmøte i Bergen 5.-8. mai 2003.
Se http://www.bibsys.no/vaarmoter/vaarmote03/vaarmote03.htm

 

  d)

Universitetsdirektøren har sendt ut forslag til ny modell for inndeling av UiB i verneområder. Det foreslås bl.a. at hele UB fra 01.01.03 skal utgjøre ett verneområde, mens biblioteket i dag består av fire verneområder. Dette er i samsvar med UBs eget forslag i denne saken.

 

 

 

 

 07.11. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.