Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 26.09. 2002

SAK S 30/2002

 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKET I BERGEN

 

BUDSJETTFORSLAG 2003

 

VEDLEGG:   Datagrunnlag for budsjettforslaget

 

Fra 1992 til 2001 er låneaktiviteten ved UB mer enn fordoblet, fra ca. 183.200 i 1992 til ca. 385.500 i 2001. Bruk av elektroniske informasjonsressurser er ikke med i denne statistikken.

 

Fra 1992 til 2001 har utnyttingsgraden for UBs økt med ca. 65 %, fra 13,7 % i 1992 til 21,2 % i 2001. Utnyttingsgraden beregnes ved å dele antall lån fra egne samlinger på samlet litteraturbestand. Bruk av elektroniske informasjonsressurser er ikke med i denne statistikken.

 

 

 

 

Figur 3-5 omfatter bare litteraturmidler fordelt på grunnlag av bevilgninger fra Universitetet sentralt, ikke midler bevilget fra andre kilder (fakulteter, Haukeland sykehus mv.). I nominelle beløp har tildelingene til litteratur steget kraftig fra 9,7 mill. kr. i 1992 til 17,9 mill. kr. i 2001, men realverdien av disse tildelingene er pga. den spesielt høye prisstigningen på litteratur redusert med 17,7 % fra 1992 til 2001.

 

I nominelle beløp er tildelingene til litteratur pr. vitenskapelig stilling økt fra kr. 7.838 i 1992 til kr. 12.824 i 2001, men realverdien av disse tildelingene er i samme periode redusert fra kr. 7.838 til kr. 5.719 pr. vitenskapelig stilling, dvs. en reduksjon på 27 %.

 

I nominelle beløp er tildelingene til litteratur pr. student økt fra kr. 637 i 1992 til kr. 1.040 i 2001, men realverdien av disse tildelingene er i samme periode redusert fra kr. 637 til kr. 464 pr. student, dvs. en reduksjon på ca. 27 %.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.