Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 26.09. 2002

SAK S 27/2002

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

 

  a)

Regnskap/månedsrapporter pr. 31. august 2002.  Rapporter er sendt ut pr. e-post tidligere.

 

  b)

Orientering om flytting mv. ved Universitetsbiblioteket.

 

  c)

Merverdiavgift på elektronisk tidsskrifter og databaser.   Vedlegg.

 

  d)

Fordeling på fag av utgifter til elektroniske tidsskrifter i fellesavtaler/pakker 2002.   Vedlegg.

 

 

 

 

 

 19.09. 2002.   KG/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.