Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.06. 2002

SAK S 20/2002

 

ÅRSMELDING 2001 FOR UB

Vedlagt følger forslag til årsmelding 2001 for Universitetsbiblioteket. Meldingen er basert på innkomne rapporter fra UBs avdelinger.

Saken legges med dette frem for styret til orientering.

 

Forslag til vedtak:

Styret tar det vedlagte forslag til årsmelding 2001 for Universitetsbiblioteket til orientering.

 

 06.06. 2002.   KG/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.