Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 13.06. 2002

SAK S 19/2002

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

  a)

Støttetjenesten for elektronisk publisering ved UiB. Aktiviteter i perioden sept. 2001/mai 2002.  Vedlegg.

 

  b)

Regnskap/månedsrapporter pr. 31. mai 2002.

 

  c)

Rapport fra pilotprosjektet En modell for samarbeid mellom fag- og forskningsbibliotekene om innkjøp og bruk av elektroniske tidsskrifter

 

  d)

Bibliotekdirektør Kari Garnes og styreleder Gjert Kristoffersen har avtalt et møte med prorektor for undervisning Leiv K. Sydnes 18.06. 2002 om kvalitets­reformen innen høyere utdanning og oppfølging av den innen bibliotekområdet.

 

  e)

Orientering om flytting mv. ved Universitetsbiblioteket.

 

  f)

Endring av avtale med Hordaland fylke om drift av EU-dokumentasjonssenter.

 

 

 06.06. 2002.   KG/JER. 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.