Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2002

SAK S 14/2002

 

Styrets arbeid med strategi

 

Vedlagt følger notat fra styreleder Gjert Kristoffersen om styrets arbeid med strategi, som et ledd i oppfølgingen av Strategisk plan 2002-2006 for UB. 

Forslag til vedtak: 

Notat fra Gjert Kristoffersen om styrets arbeid med strategi tas til etterretning.

 

05.04. 2002.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.