Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2002

SAK S 13/2002

 

ÅRSPLAN 2002 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Vedlagt følger forslag til Årsplan 2002 for Universitetsbiblioteket. Planen tar utgangspunkt i Strategisk plan 2002-2006 for UB, og er basert på innkomne årsplaner fra UBs avdelinger. Planen er forelagt informasjons- og drøftingsutvalget ved UB til uttalelse.

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til Årsplan 2002 for Universitetsbiblioteket.

 

05.04. 2002.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.