Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2002

SAK S 12/2002

 

HMS-RAPPORT 2001 OG HMS-HANDLINGSPLAN 2002-2004 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

Vedlagt følger forslag til HMS-rapport 2001 og HMS-handlingsplan 2002-2004 for Universitetsbiblioteket. Rapporten og planen er basert på innkomne HMS-rapporter og planer  fra UBs avdelinger.

Forslag til vedtak: 

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til HMS-rapport 2001 og HMS-handlingsplan 2002-2004 for Universitetsbiblioteket.

 

05.04. 2002.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.