Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2002

SAK S 11/2002

 

FAKULTETSBIBLIOTEKAR VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

OPPNEVNING AV BEDØMMELSESKOMITE.

 

Det har vært utlyst en stilling som fakultetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultets­bibliotek, med søknadsfrist 20.03. 2002. Ved søknadsfristens utløp hadde det meldt seg 13 søkere til den ledige stillingen. 

Bibliotekdirektøren foreslår at det oppnevnes en bedømmelseskomité med følgende medlemmer for å vurdere søkerne og utarbeide forslag til innstilling til den ledige stillingen: 

Seksjonssjef Sigmund Nesset, Bibliotek for humaniora, samfunnsfag og jus, UB Tromsø
Hovedbibliotekar Tove Pemmer Sætre, Biblioteket ved Høgskolen i Bergen
Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn, Det juridiske fakultetsbibliotek, UiB, leder

Meroffentlighet praktiseres ved tilsetting i denne typen stillinger ved Universitetsbiblioteket. Når bedømmelseskomiteens innstilling foreligger, vil denne bli sendt søkerne til orientering, med en frist for å komme med eventuelle merknader.

 

04.04. 2002.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.