Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 11.04. 2002

SAK S 10/2002

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

  

  a)

Det vil etter planen bli gjennomført internkontroll ved Universitetsbiblioteket i juni 2002.

 

  b)

Seminar om omstilling ved de norske universitetsbibliotekene i Oslo 06.-07.03. 2002.

 

05.04. 2002.   Kari Garnes/JER.

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.