Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2002

SAK S 04/2002

 

 

UTLYSING AV STILLING SOM FOTOGRAF VED BILLEDSAMLINGEN

Universitetsbibliotekets råd vedtok i forbindelse med oppdatert budsjettforslag for 2000 å opprette en prosjektstilling som fotograf ved UBs billedsamling for å utføre arbeid som tidligere ble utført av ekstern fotograf. Morten Heiselberg ble midlertidig tilsatt i stillingen for en toårsperiode fra 01.06. 2000. Forutsetningen for å opprette denne stillingen var at nettoutgiftene til den ikke skulle bli høyere enn det som tidligere ble benyttet til å kjøpe kopier av negativer fra UBs billedsamling fra eksterne fotografer. Prosjektet skulle evalueres etter to år, for å se om det hadde oppfylt forutsetningene.

Etter at stillingen ble opprettet, har inntektene fra salg av kopier til publikum økt en god del, slik at nettoutgiftene til den nye stillingen nå er lavere enn det som tidligere ble benyttet til å kjøpe kopier eksternt. Forutsetningene for vedtaket i UBs råd høsten 1999 er dermed oppfylt. På dette grunnlag foreslås det at stillingen som fotograf ved UBs billedsamling gjøres permanent.

Forslag til vedtak:

Det utlyses en fast stilling som fotograf ved UBs billedsamling.

 

15.02. 2002.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.