Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2002

SAK S 02/2002

 

 

MØTEPLAN FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE VÅREN 2002

 

Det foreslås følgende møteplan for Universitetsbibliotekets styre resten av vårsemesteret 2002:

                            Torsdag 11. april 2002, kl. 9.00

                            Torsdag 13. juni 2002, kl.  9.00

 

     15.02. 2002.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.