Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MěTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2002

SAK S 01/2002

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

  a)

Regler for styringsorganer ved Universitetsbiblioteket fra 01.01. 2002.   Vedlegg.

 

  b)

Strategisk plan for UB 2002-2006.   Vedlegg 1.  Vedlegg 2.


  c)

Elektronisk fagbibliotek. Samarbeid mellom universitetsbibliotekene om innkj°p og bruk av elektroniske tidsskrifter


  d)

Ombyggings- og flytteplaner ved UB

 

  e)

Institusjonsevaluering av Universitetet i Bergen. Om UB: Kap. 5.4.3. Bibliotekenes rolle, s. 50-51.

 

20.02. 2002.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 29.07.05 av jer.
til denne siden.