Universitetsbiblioteket i Bergen

 

REFERAT FRA MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 27.08. 2001, KL. 13.30.

Til stede:

 

Leder:

Leiv K. Sydnes

Nestleder:

Brita B. Hekland

Styremedlemmer:

Solveig Greve
Bjørn Bagge

Studentrepr.:

Hallgeir Løland Torpe

Bibliotekdirektør:

Kari Garnes

Kontorsjef:

Marie Morken

Sekretær:

Jens Evang Reinton

 

S 17/2001.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 21.06. 2001.

 

Den opprinnelig utsendte versjonen av referat fra forrige styremøte 21.06. 2001 inneholdt en feil under Orienteringssaker, sak S 18/2001 o). Punktene o-q) under sak S 18/2001 vil etter dette lyde:

 

             o)

Leif Magne Iversland deltok på workshop om digitale bibliotek, Trondheim 29.03.01 + besøk v/UBO/NBO 30.03.01.

 

 

             p)

Regina K. Lein deltok på seminar om pasientinformasjon i Oslo 26.03.01., og på seminar om kunnskapsbasert medisin i Oslo 26.04.01.

 

 

             q)

Randi Bolstad deltok på seminar om kunnskapsbasert medisin i Oslo 26.04.01.

 

 

 

Referatet fra forrige styremøte 21.06. 2001 ble godkjent med ovennevnte endringer.

 

 

 

S 18/2001.

ORIENTERINGSSAKER

             a)

Månedsrapporter pr. juli 2001 ble tatt til etterretning.

 

             b)

Det arrangeres statusmøte mellom BIBSYS og UBB 05.09. 2001.

 

             c)

UB får besøk av to ansatte ved Universitetsbiblioteket, Makerere University, Uganda, 03.-06.09.01.  Informasjon med bl.a. foreløpig program for besøket er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/avdeling/fdok/visits/index.htm

 

             d)

Universitetsbibliotekar Maya Thee er innvilget opprykk til førstebibliotekar med virkning fra 01.01. 2001.

 

             e)

Universitetsbibliotekar Ragnhild Ullern slutter ved UB Bergen i forbindelse med overgang til alderspensjon fra 01.10. 2001.

 

             f)

Gaëlle Bozec er midlertidig tilsatt som førstekonsulent ved avdeling for forsknings­dokumentasjon fra 01. 09. 2001 (prosjektstilling i tilknytning til støttetjeneste for elektronisk publisering av fag- og forskningsarbeid ved UiB).

 

             g)

Det er utlyst et vikariat fra 01.10.2001 til 01.09.2002 som bibliotekar, evt. førstesekretær, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, med søknadsfrist 20.08. 2001.

 

             h)

Pål H. Bakka er innvilget permisjon med lønn 01.09.-02.11. 2001 for å oppholde seg i Berlin, der han skal redigere manuskriptet til doktoravhandlingen sin slik at den kan publiseres innenfor rammene av prosjektet Democratisation in Europe, ledet av professor Sten Berglund ved Universitetet i Ørebro/WISO Berlin.

 

             i)

Halvor Kongshavn har fått støtte med inntil kr 12.500 for å delta på ”International Association of Law Libraries’ 20th course on law librarianship: ”Comparative and International Law in a Multilingual Environment: Current Issues and Information Resources” i Lausanne, Sveits, 23.-26.09. 2001 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

             j)

Runo Isaksen har fått støtte med inntil kr 2.500 for å delta på et internasjonalt litteraturseminar i Tromsø, 03.-05.09 2001 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

              k)

Brita B. Hekland og Marit Kullerud har fått støtte med inntil kr 1.900 for å delta på Riksbibliotektjenestens oppfølgingsseminar for de som har deltatt på bibliotekutviklings- programmet, Sundvolden, 24.-25.09. 2001 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

 

S 19/2001.

EVENTUELT

 

Solveig Greve ønsket å beklage at forrige styremøte ble berammet til et tidspunkt da hun var på ferie, uten at hun på forhånd var forespurt om tidspunktet passet. Greve hadde selv bedt om at det ble holdt styremøte, da det var en sak hun ønsket å bli orientert om.

 

 

Møtet ble hevet kl. 14.

 

 

 06.09. 2001.  Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.