Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Torsdag 21. juni 2001, kl. 09.00)
STED: M黂erommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

S 12/2001. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREM傞E 17.04. 2001
  Referatet er sendt ut tidligere.

 

S 13/2001. ORIENTERINGSSAKER
  Oversikt av 15.06. 2001.

 

S 14/2001. FORDELING AV MIDLER TIL EDB-UTSTYR VED UB I 2001
 

Vedlegg: Forslag fra Leif Magne Iversland.

Forslag til vedtak: Styret slutter seg til det utsendte forslag til fordeling av midler til edb-utstyr ved UB i 2001.

 

S 15/2001.

FORDELING AV TILDELING TIL HMS-TILTAK, SIKRINGSTILTAK, FLYTTING OG MINDRE BYGNINGSMESSIGE TILPASNINGER

  Saksforelegg av 18.06. 2001.

 

S 16/2001. EVENTUELT

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

15.06. 2001. Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.