Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre 

TID:

TIRSDAG 17. APRIL 2001, KL. 14.00

(Flyttet fra fredag 6. april 2001, kl. 09.00)

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, Haakon Sheteligs pl. 7


Sakliste:

S 06/2001 GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 21.02. 2001
Vedlegg

 

S 07/2001.

ORIENTERINGSSAKER

 

 

Saksframlegg ettersendes.

 

 

S 08/2001. 

ÅRSPLAN 2001 FOR UNIVERSITETSBIBLIOTEKET

 

  

Vedlegg.

 

 

S 09/2001. 

FASTE UTVALG VED UB 

  

Saksframlegg ettersendes.

 

 

S 10/2001. 

UTLYSING AV STILLING SOM LEDER UBs TILVEKSTAVDELING 

  

Saksframlegg ettersendes.

 

 

S 11/2001. 

EVENTUELT

 


 Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til betty.brattaule@ub.uib.no I tillegg må repre­sentanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 03.04.2001.  Kari Garnes/JER