Universitetsbiblioteket i Bergen

 

M傞E I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE

中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中

 

Det innkalles med dette til m黂e i Universitetsbibliotekets styre

TID: Onsdag 21. februar 2001, etter r嶟sm黂e (ca. kl. 11)
STED: M黂erommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

S 01/2001. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREM傞E 14.12. 2000
  Referatet er sendt ut tidligere.

 

S 02/2001. ORIENTERINGSSAKER
  Oversikt av 16.02. 2001.

 

S 03/2001. DISPONERING AV UBs ANNUUM 2001
  Saksforelegg av 16.02. 2001.

 

S 04/2001.

DISPONERING AV UBs L頄NSBUDSJETT 2001

  Saksforelegg av 16.02. 2001, m/vedlegg.

 

S 05/2001. EVENTUELT

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg m representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om m黂e. Sakspapirer sendes b嶟e til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

16.02. 2001. Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.