Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 27.08. 2001

SAK S 18/2001

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

  a)

Månedsrapporter pr. juli 2001.   Vedlegg.

 

  b)

Det arrangeres statusmøte mellom BIBSYS og UBB 05.09. 2001.

 

  c)

UB får besøk av to ansatte ved Universitetsbiblioteket, Makerere University, Uganda, 03.-06.09.01.  Informasjon med bl.a. foreløpig program for besøket er tilgjengelig på http://www.ub.uib.no/avdeling/fdok/visits/index.htm

 

  d)

Universitetsbibliotekar Maya Thee er innvilget opprykk til førstebibliotekar med virkning fra 01.01. 2001.

 

  e)

Universitetsbibliotekar Ragnhild Ullern slutter ved UB Bergen i forbindelse med overgang til alderspensjon fra 01.10. 2001.

 

  f)

Gaëlle Bozec er midlertidig tilsatt som førstekonsulent ved avdeling for forsknings­dokumentasjon fra 01. 09. 2001 (prosjektstilling i tilknytning til støttetjeneste for elektronisk publisering av fag- og forskningsarbeid ved UiB).

 

  g)

Det er utlyst et vikariat fra 01.10.2001 til 01.09.2002 som bibliotekar, evt. førstesekretær, ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek, med søknadsfrist 20.08. 2001.

 

  h)

Pål H. Bakka er innvilget permisjon med lønn 01.09.-02.11 2001 for å oppholde seg i Berlin, der han skal redigere manuskriptet til doktoravhandlingen sin slik at den kan publiseres innenfor rammene av prosjektet Democratisation in Europe, ledet av professor Sten Berglund ved Universitetet i Ørebro/WISO Berlin.

 

  i)

Halvor Kongshavn har fått støtte med inntil kr 12.500 for å delta på ”International Association of Law Libraries’ 20th course on law librarianship: ”Comparative and International Law in a Multilingual Environment: Current Issues and Information Resources” i Lausanne, Sveits, 23.-26.09. 2001 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

  j)

Runo Isaksen har fått støtte med inntil kr 2.500 for å delta på et internasjonalt litteraturseminar i Tromsø, 03.-05.09 2001 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

  k)

Marit Kullerud har fått støtte med inntil kr 1.900 for å delta på Riksbibliotektjenestens oppfølgingsseminar for de som har deltatt på bibliotekutviklingsprogrammet, Sundvolden, 24.-25.09. 2001 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

 

21.08. 2001.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.