Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.06. 2001

SAK S 13/2001

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

  a)

Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene (NUUB) tok i 2000 initiativ til å utrede et elektronisk fagbibliotek som nasjonal satsing. Det ble satt i gang et forprosjekt, og NUUB oppnevnte en styringsgruppe med følgende medlemmer: Ingar Lomheim, UBiT (leder), Kari Garnes, UBB, Jan Erik Røed, UBO, Helge Salvesen, UBTø. Ledelsen av forprosjektet ble lagt til BIBSYS. BIBSYS og UBiT oppnevnte sammen en prosjektgruppe med følgende medlemmer: Ole Husby, BIBSYS (prosjektleder), Arnt Dragsten, UBiT, Rune Brandshaug, BIBSYS, Hege Johannesen, BIBSYS. ELF: Elektronisk fagbibliotek. Sluttrapport for forprosjektet foreligger nå og er tilgjengelig på

http://www.ub.uib.no/prosj/nuu/dokument/ELF_sluttrapport.pdf

 

  b)

Månedsrapporter pr. mai 2001.   Vedlegg.

  c)

Universitetet tar mål av seg… Evalueringen av Universitetet i Bergen 2001. Selvevalueringsrapport.   Vedlegg: Avsnitt om Universitetsbiblioteket.

 

  d)

Haukeland sykehus har gitt tilsagn om tilskudd til driften av UBBHAUK i 2001 med 1,1 mill. kr., inkl. kr. 150.000 til dekning av kopiering for de sykehusansatte.

 

  e)

Kronikk i Aftenposten om ”Bibliotek på nettet” av prof. Stig Berge, styreleder ved UB i Trondheim, se http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/d214683.htm

 

  f)

Følgende ledige stillinger ved UB er utlyst med søknadsfrist 23.06. 2001:

1. Avdelingsleder for tilvekstavdelingen
2.  Førstekonsulent (prosjektstilling) ved avdeling for forskningsdokumentasjon
3. Bibliotekar – vikariat ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek

 

  g)

Jørn Thunestvedt er tilsatt som web-utvikler (førstekonsulent) med arbeidsplass ved ELINE fra 1. juni 2001.

 

  h)

Anne-Sissel Tonning er tilsatt som fakultetsbibliotekar ved Det psykologiske fakultetsbibliotek fra 7. juni 2001.

 

  i)

Wenche H. Natland er innvilget permisjon fra sin stilling ved UB for å skjøtte tillitsverv i perioden 28.03.01-31.03.02.

 

  j)

Feng-Xia Xin er innvilget permisjon uten lønn i perioden 01.10.01-31.08.02 for å følge familien til USA i forbindelse med at mannen skal ha forskningstermin og oppholde seg ved University of California, Los Angeles.

 

  k)

Sigrun Ask og Irmelin Lyng har fått støtte med inntil kr 4.500 hver for å delta på Kunnskapsorganisasjonsdagene ved Høgskolen i Oslo 28.-29.5. 2001 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

 

  l)

Regina Küfner Lein, Susanne Mikki, Jørn W. Ruud, Therese Skagen, Ellen Solvik, Anne Sissel V. Tonning, Dag Vaula og Olav Aas deltok på emneportalseminar i Oslo 12.02.2001.

 

 m)

Kari Garnes, Leif Magne Iversland og Anne B. Åsmul deltok på seminaret "Creating Knowledge II", Malmö, 23.-24.04.01.

 

  n)

Bjørn A. Bagge, Kari Garnes, Leif Magne Iversland, Astrid Utne og Anne B. Åsmul deltok på studietur til aktuelle bibliotek i Malmö og København 25.-27.04.01, som ledd i planlegging av ombygging ved UBBHF.

 

  o)

Leif Magne Iversland deltok på workshop om digitale bibliotek, Trondheim 29.03.01 + besøk v/UBO/NBO 30.03.01.

 

  p)

Regina K. Lein deltok på seminar om pasientinformasjon i Oslo 26.03.01., og på seminar om kunnskapsbasert medisin i Oslo 26.04.01.

 

  q)

Randi Bolstad deltok på seminar om kunnskapsbasert medisin i Oslo 26.04.01.

 

 

15.06. 2001.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.