MØTE I UBs STYRE 06.04. 2001.  SAK S 08/2001

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSPLAN 2001 FOR UB

 

 

 

Vedlagt følger forslag til årsplan 2001 for Universitetsbiblioteket. Planen tar utgangspunkt i Strategisk plan 1997-2001 for UB, og er basert på innkomne årsplaner for UBs avdelinger. Planen er drøftet på stabsmøte ved UB, og vil også bli drøftet på møte i Samarbeidsutvalget ved UB 02.04. 2001.

 

 

Forslag til

 

vedtak:

 

Styret slutter seg til det vedlagte forslag til årsplan 2001 for Universitetsbiblioteket.

 

 

 

 

 

 

02.04.2001.   Kari Garnes/JER.