Universitetsbiblioteket i Bergen

 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE 21.02. 2001

SAK S 02/2001

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

 

  a)

UB har fått kr. 60.000 fra det sentrale opplæringsrådet ved UiB til eksterne kurs og faglige reiser i 2001 (samme beløp som i 2000).

  b)

Tone Merete Bruvik har sagt opp sin stilling som overingeniør ved ELINE med virkning fra 28.02. 2001. Stillingen er organisert under UB, som UBs bidrag til ELINE. Stillingen er omgjort og utlyst som web-utvikler (førstekonsulent), for tiden med arbeidsplass ved ELINE, med søknadsfrist 3. mars 2001.

  c)

Universitetsdirektøren har overfor Høgskolen i Bergen foreslått at Jostein Helland Hauge blir kontaktperson for UiB (felles for UB, HF-fak. og SV-fak.) i det videre samarbeid med Høgskolen med sikte på å opprette et bibliotek-, dokumentasjons- og informasjonsstudium ved Høgskolen i Bergen.

  d)

Følgende ansatte ved UB har fått lønnsopprykk eller omgjort sine stillinger ved de lokale lønns­forhandlingene pr. 1. september 2000 (forhandlingene ble sluttført 09.12.1999):

 

Lønnsendring i samme stilling:

 

Bibliotekdirektør Kari Garnes

 

Førstebibliotekar Pål H. Bakka

 

Kontorsjef Leif Magne Iversland

 

Kontorsjef Marie Morken

 

Kontorsjef Jens Evang Reinton 

 

Førstekonsulent Åsne Digranes

 

Hovedbibliotekar Jørn W. Ruud

 

Avdelingsbibliotekar Ketil Falck

 

Konsulent Kari Songstad

 

Formann Rolf S. Andersen

 

Førstebetjent Jan S. Sivertsen

 

Omgjøring av stilling:

 

Knut L. Espelid – fra avdelingsleder, kode 1211, til avdelingsleder, kode 1199

 

Tom Johnsen – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1199

 

Halvor Kongshavn – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1200

 

Svenn Sivertssen – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1199

 

Astrid Utne – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1199

 

Olav Aas – fra fakultetsbibliotekar, kode 1211, til fakultetsbibliotekar, kode 1200

 

Jan Inge Bråthen – fra avdelingsingeniør til overingeniør

 

Erik Arnesen – fra avdelingsingeniør til førstekonsulent

 

Bjørn A. Bagge – fra avdelingsleder til førstekonsulent

 

Gunn Fasmer – fra bibliotekar, kode 1074, til bibliotekar, kode 1410

 

Lisbeth Marhaug – fra bibliotekar, kode 1074, til bibliotekar, kode 1410

 

Åshild Seim – fra bibliotekar, kode 1074, til bibliotekar, kode 1410

 

Else Skjøndal – fra bibliotekar, kode 1074, til bibliotekar, kode 1410

 

Gunnar Hunhammer – fra konsulent, kode 1064, til konsulent, kode 1065

 

Marit Saksvik – fra førstesekretær til konsulent

 

Bjørn Abusdal - fra sekretær til førstesekretær

 

Åse Fregstad - fra sekretær til førstesekretær

 

Kjell E. Strømme - fra sekretær til førstesekretær

 

Grethe Johansen - fra førstefullmektig til sekretær

 

Monica L Olsen - fra førstefullmektig til sekretær

 

16.02. 2001.   Kari Garnes/JER.

 

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.