Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

TID:

Torsdag 14. desember 2000, ca. kl. 11. (etter rådsmøte)

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, H. Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

S 24/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 13.06. 2000

 

Referatet er sendt ut tidligere.

 

S 25/2000. ORIENTERINGSSAKER
  Oversikt av 08.12. 2000.

 

S 26/2000. SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS, MV. 
  Saksforelegg av 08.12. 2000.

 

S 27/2000. EVENTUELT

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til adm@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

08.12. 2000. Kari Garnes/JER

strekOffisiell side
Sist oppdatert 18.09.06 av jer.
til denne siden.