Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

TID:

Tirsdag 13. juni 2000, kl. 11.00

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, Haakon Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

S 19/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 05.05. 2000

 

Referatet er sendt ut tidligere.

S 20/2000.

ORIENTERINGSSAKER

 

Oversikt av 02.06. 2000

S 21/2000.

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM BIBLIOTEKAR VED UBBHF

 

Utsatt fra forrige styremøte. Nytt saksforelegg av 02.06. 2000

S 22/2000.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS, MV

 

Saksforelegg av 02.06. 2000

S 23/2000.

EVENTUELT

 

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 

02.06.2000. Kari Garnes/JER

 

Øvrige sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og hos avdelingslederne.

 


jens.reinton@ub.uib.no | 09.06. 2000.