Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

TID:

Fredag 5. mai 2000, kl. 09.00

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, Haakon Sheteligs pl. 7

 

Sakliste:

S 12/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 04.04. 2000

 

Referatet er sendt ut tidligere.


S 13/2000.

ORIENTERINGSSAKER

 

Oversikt av 28.04. 2000


S 14/2000.

UTLYSING AV LEDIG STILLING SOM BIBLIOTEKAR VED UBBHF

 

Saksforelegg av 02.05. 2000


S 15/2000.

UTLYSING AV LEDIG 40 % STILLING SOM 1.FULLMEKTIG (BOKHENTER) VED UBBHF

 

Saksforelegg av 02.05. 2000


S 16/2000.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS, MV

 

Saksforelegg av 02.05. 2000


S 17/2000.

FORSLAG OM Å OPPRETTE ET BIBLIOTEKS-, INFORMASJONS- OG DOKUMENTASJONSSTUDIUM VED HØGSKOLEN I BERGEN - HØRING

Saksforelegg av 28.04. 2000


S 18/2000.

EVENTUELT

 

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 

28.04.2000. Kari Garnes/JER

 

Øvrige sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og hos avdelingslederne.

 


jens.reinton@ub.uib.no | 02.05. 2000.