Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

TID:

Tirsdag 4. april 2000, ca. kl. 11 (etter rådsmøte).

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, Haakon Sheteligs pl. 7.

 

Sakliste:

S 06/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 23.02. 2000

 

Referatet er sendt ut tidligere.

S 07/2000.

ORIENTERINGSSAKER

 

Oversikt av 29.03. 2000

S 08/2000.

ÅRSPLAN 2000 FOR UB

Saksforelegg av 24.03. 2000

S 09/2000.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

S 10/2000.

DISPONERING AV MIDLER TIL EDB-UTSTYR VED UB 2000.

S 11/2000.

EVENTUELT

 

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 

29.03.2000. Kari Garnes/JER

 

Øvrige sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og hos avdelingslederne.

 


jens.reinton@ub.uib.no | 30.03.2000.