Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

TID:

Onsdag 23. februar 2000, kl. 13.15.

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, Haakon Sheteligs pl. 7.

 

Sakliste:

S 01/2000.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 21.12.1999.


S 02/2000.

ORIENTERINGSSAKER.

 

Oversikt av 16.02.2000


S 03/2000.

DISPONERING AV UBs ANNUUM 2000.

Saksforelegg av 16.02.2000


S 04/2000.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER, DELTAKELSE I KURS MV.

 

Saksforelegg av 17.02.2000


S 05/2000.

EVENTUELT.

 

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 

16.02.2000. Kari Garnes/JER

 

Øvrige sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og hos avdelingslederne.

 


jens.reinton@ub.uib.no | 18.02.2000.