MØTE I UBs STYRE 13.06.2000. SAK S 20/2000.

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

 

a)

Månedsrapporter pr. mai 2000.

b)

Ellen Solvik er innvilget omsorgspermisjon uten lønn fra 50 % av sin stilling som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 22.05.-28.07. 2000.

c)

Catharine Rietti er innvilget permisjon med lønn 13.06.-03.07. 2000 i forbindelse med et studieopphold i St.Petersburg, som ledd i et samarbeidsprosjekt mellom UiO/UiB.

d)

Elin Helland har sagt opp sin stilling som sekretær/førstesekretær ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek med virkning fra 01.09. 2000.

e)

Jørn W. Ruud har fått støtte med inntil kr 3.680 (evt. justert beløp) for å delta på EDC-seminar i Oslo 22.05. 2000 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

f)

Marit Kullerud har fått støtte med inntil kr 4.000 for å delta på kurs i Bibliotek og prosjektorganisering i Oslo 24.-26.06. 2000 (avgjort av Bibliotekdirektøren på fullmakt).

g)

Eli Vibeke Moldung har sagt opp sin 50 % stilling som bibliotekar ved tilvekstavdelingen med virkning fra 01.06. 2000.

 

09.06. 2000. Kari Garnes/JER.