STYREMØTE 05.05. 2000. SAK S 15/2000.

 

UTLYSING AV LEDIG 40% STILLING SOM FØRSTEFULLMEKTIG (BOKHENTER) VED DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek er det ledig en 40% stilling som førstefullmektig (bokhenter) etter Tor Jacob Welde som har sagt opp sin stilling med virkning fra 1. august 2000.

Bibliotekdirektøren har vurdert om det er grunnlag for å holde stillingen ledig i lys av budsjettsituasjonen for UB. Det er bibliotekdirektørens oppfatning at arbeidsomfanget i denne tjenesten på avdelingen tilsier at det er nødvendig å besette den ledige stillingen. Det holdes dessuten ledig andre stillinger ved denne avdelingen, og det er ikke heldig å kutte ytterligere ned på bemanningen akkurat nå.

Bibliotekdirektøren vil derfor fremme følgende

forslag til vedtak:

Det lyses ut en 40% stilling som førstefullmektig (bokhenter), kode 1069, ved UB, Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek, i henhold til vedlagte utlysingstekst.

 

 

02.05.00

KG/MM