MØTE I UBs STYRE 04.04.2000. SAK S 10/2000.

 

 

DISPONERING AV MIDLER TIL EDB-UTSTYR VED UB 2000.

 

På grunnlag av tidligere vedtatt fordeling av UBs totalbudsjett i 2000 samt overføring av ubrukte midler fra 1999, har UB disponibelt følgende midler til innkjøp av edb-utstyr i 2000:

Dette er omtrent 350.000 mer enn det som ble brukt til edb-utstyr i 1999.

 

Vedlagt følger forslag til disponering av UBs midler til innkjøp av edb-utstyr i 2000, utarbeidet av Leif Magne Iversland, og behandlet på møte i UBs IT-utvalg 31.03. 2000. Behovene er inndelt i a-prioritet, b-prioritet og c-prioritet. Det er dekning for å anskaffe alt som er oppført med a-prioritet, inkl. en mindre post til diverse og reserve til senere fordeling.

Forslaget er også tilgjengelig på web-adressen http://intern.ub.uib.no/avd/it/adm/displ00a.htm

 

Forslag til vedtak:

Styret slutter seg til det utsendte forslag til disponering av UBs midler til innkjøp av edb-utstyr i 2000 på kr. 1.550.000.

 

 

31.03. 2000. KG/JER