MØTE I UBs STYRE 04.04.2000. SAK S 07/2000.

 

 

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek har fått støtte fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i 2000 med kr. 180.000 til kjøp av tidsskrifter.

b)

Det juridiske fakultetsbibliotek har fått støtte fra Det juridiske fakultet i 2000 med kr. 280.000 til litteraturkjøp og kr. 17.000 til studenthjelp.

c)

UB har fått til rådighet i 2000 kr. 56.000 i avkastning fra Felleslegatet til fordel for Universitetsbiblioteket.

d)

Søknad fra UB om omstillingsmidler i 2000 til abonnement på elektroniske tidsskrifter i fulltekst. Vedlegg.

e)

Nytt BIBSYS-styre 01.01.2000 - 31.12.2002. Vedlegg.

f)

Ingrid Reigem har sagt opp sin 50 % stilling som førstesekretær ved tilvekstavdelingen for å gå av med pensjon 01.07. 2000.

g)

Steinar Førde er innvilget permisjon uten lønn fra sin stilling som avdelingsleder for teknisk avdeling 10.05.-15.07. 2000 for å tiltre annen stilling utenfor Universitetet.

h)

Jan Olav Gatland har fått støtte med inntil kr. 6.200 til deltakelse på Det 67. norske bibliotekmøte og NBFs landsmøte i Oslo 06.-05.04. 2000.

i)

Randi Bolstad har fått støtte med inntil kr. 6.200 til deltakelse på NBFs landsmøte og SMH forseminar om pasientinfo i Oslo 05.-08.04. 2000.

 

 

29.03. 2000. Kari Garnes/JER.