MØTE I UBs STYRE 23.02.2000. SAK S 02/2000.

 

ORIENTERINGSSAKER.

a)

Høringsuttalelse fra UB om Rapport med forslag om å utvide database for statistikk om høgre utdanning til også å omfatte forskningsdata er oversendt Universitetsdirektøren 24.01.2000. Høringsuttalelsen er tilgjengelig ved UBs administrasjon.

b)

Avtale om samarbeid mellom Hordaland Fylkeskommune og Universitetet i Bergen om Europainformasjon er forlenget i tre år 01.01.2000 - 31.12.2003.

c)

Korrespondanse ang. ansvarsfordeling og samordning av tidsskriftabonnement, og arkivansvar for tidsskrifter ved elektroniske abonnement. Vedlegg.

d)

UB har mottatt til orientering Europarådets rekommandasjon 90/5 - "Guidelines for the protection of individuals with regard to the collection and processing of personal data on information highways", som inneholder retningslinjer for å ivareta personvernhensyn for brukere og leverandører av informasjonssamfunnets tjenester. Dokumentet er tilgjengelig ved UBs administrasjon.

d)

Liv Glasser har fått støtte med inntil kr. 8.000 til en studietur til Danmark og Sverige 16.-20.02. 2000 for å besøke EDC-er, EIC og andre institusjoner som driver EU-informasjon med særlig vekt på den virksomhet som er knyttet til næringslivet.

e)

Jan Olav Gatland er innvilget permisjon uten lønn fra sin 50 % stilling som universitetsbibliotekar ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek 15.08.2000 - 01.08.2001.

f)

Følgende ansatte ved UB har fått lønnsopprykk eller omgjort sin stilling ved de lokale lønnsforhandlingene pr. 1. september 1999 (forhandlingene ble sluttført 09.12.1999):

Bibliotekdirektør Kari Garnes

Avdelingsleder (seksjonssjef) Knut L. Espelid

Fakultetsbibliotekar (seksjonssjef) Astrid Utne

Fakultetsbibliotekar (seksjonssjef) Inger Johnsen

Fakultetsbibliotekar (seksjonssjef) Svenn Sivertssen

Kontorsjef Leif Magne Iversland

Avdelingsbibliotekar Liv Glasser

Avdelingsbibliotekar Asta Lunde Nord

Avdelingsbibliotekar Sissel L. Stokes

Avdelingsbibliotekar Jan Økland

Bibliotekar Randi-Karin R. Brommeland

Bibliotekar Åshild Seim

Førstekonsulent Johanne-Berit Revheim

Konsulent Betty B. Brattaule

Førstesekretær Ingrid Reigem

Førstesekretær Karin Kjettorp Johansen

Førstesekretær Torill E. Endresen

Marit Mjaavatten - fra sekretær til førstesekretær

Ole Dag Arntzen - fra førstefullmektig til sekretær

Samlet kostnad på årsbasis: Kr. 138.000, dvs. vel 0,5 % av UBs lønnsbudsjett.

 

16.02.2000. Kari Garnes/JER.