Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

TID:

Tirsdag 21. desember 1999, kl. 08.30.

STED:

Møterommet, 2. etasje, UB, Haakon Sheteligs pl. 7.

 

Sakliste:

S 23/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 14.09.1999.

S 24/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

S 25/1999.

DISPONERING AV UBs LØNNSBUDSJETT 2000.

S 26/1999.

EVENTUELT.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

 

15.12.1999. Kari Garnes/JER

 

Sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og hos avdelingslederne.

 


jens.reinton@ub.uib.no | 16.12.1999.