Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

TID:

Tirsdag 14. september 1999, kl. 09.30.

STED:

Bibliotekdirektørens kontor, UB, H. Sheteligs pl. 7.

 

Sakliste:

S 19/1999.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 16.03.1999.

S 20/1999.

ORIENTERINGSSAKER.

S 21/1999.

IT-STRATEGIPLAN FOR UNIVERSITETET I BERGEN 1999-2001 - HØRING.

S 24/1999.

EVENTUELT.

 

Forfall meldes til Universitetsbiblioteket, administrasjonen, tlf. (55 5)8 25 02 eller (55 5)8 25 00, eller pr. e-post til jens.reinton@ub.uib.no. I tillegg må representanter som har forfall selv gi melding til sin vararepresentant om å møte. Sakspapirer sendes både til de faste representantene og til vararepresentantene.

 

Eventuelle ytterligere saker/sakspapirer vil bli ettersendt.

 

Umiddelbart etter styremøtet holdes det møte i UBs budsjettutvalg for å diskutere forslag til oppdatert budsjettforslag for 2000 fra UB.

 

06.09.1999. Kari Garnes/JER

 

Sakspapirer er tilgjengelige ved UBs administrasjon og hos avdelingslederne.

 


jens.reinton@ub.uib.no | 06.09.1999.