Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

 

TID:

Onsdag 9. desember 1998, kl. 8.30.

STED:

Bibliotekdirektørens kontor

 

Sakliste:

 

S 49/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 22.10.1998.

 

S 50/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

S 51/1998.

BUDSJETTSITUASJONEN 1999. FORELØPIG DRØFTING.

 

S 52/1998.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER/DELTAKELSE I KURS MV.

 

S 53/1998.

EVENTUELT.

 

04.12.1998. Kari Garnes/JER

 


jens.reinton@ub.uib.no | 07.12.1998.