Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

 

TID:

Torsdag 22. oktober 1998, kl. 8.15.

STED:

Bibliotekdirektørens kontor

 

Sakliste:

 

S 43/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 27.08.1998.

 

S 44/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

S 45/1998.

UTLYSING AV STILLING SOM AVDELINGSBIBLIOTEKAR VED DET MEDISINSKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

 

S 46/1998.

DISPONERING AV ROM PÅ UB, H. SHETELIGS PL. 7.

 

S 47/1998.

EVENTUELT.

 

19.10.1998. Kari Garnes/JER

 


jens.reinton@ub.uib.no | 20.10.1998.