Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

 

TID:

Torsdag 27. august 1998, kl. 8.15.

STED:

Bibliotekdirektørens kontor

 

Sakliste:

 

S 37/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 23.06.1998.

 

S 38/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

S 39/1998.

NY DATO FOR MØTE I UB'S RÅD.

 

S 40/1998.

ROMPROGRAM FOR HF-FAKULTETSBIBLIOTEK. ORGANISERING/PLASSERING AV TILVEKSTAVDELINGEN.

 

S 41/1998.

EVENTUELT.

 

20.08.1998. Kari Garnes/JER

 


jens.reinton@ub.uib.no | 20.08.1998.