Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

 

TID:

Tirsdag 23 juni 1998, kl. 8.15.

STED:

Bibliotekdirektørens kontor

 

Sakliste:

 

S 32/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 25.05.1998.

 

S 33/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

S 34/1998.

UTLYSING AV STILLING SOM HOVEDBIBLIOTEKAR VED DET MEDISINSKE FAKULTETSBIBLIOTEK.

 

S 35/1998.

JUSTERING AV TILDELT BUDSJETTRAMME VED UB 1998.

 

S 36/1998.

EVENTUELT.

 

17.06.1998. Kari Garnes/JER

 


jens.reinton@ub.uib.no | 17.06.1998.