Tilbake til UBs styre
 

MØTE I UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE


 

Det innkalles med dette til møte i Universitetsbibliotekets styre

 

TID:

Mandag 25. mai 1998, kl. 12.00.

STED:

Bibliotekdirektørens kontor

 

Sakliste:

 

S 26/1998.

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE STYREMØTE 02.04.1998.

 

S 27/1998.

ORIENTERINGSSAKER.

 

S 28/1998.

FORSLAG TIL MEDLEMMER FRA UB I BIBSYS REFERANSEGRUPPER.

 

S 29/1998.

BIBSYS STRATEGI - HØRING.

 

S 30/1998.

SØKNADER OM STØTTE TIL FAGLIGE REISER/DELTAKELSE I KURS O.L.

 

S 31/1998.

EVENTUELT.

 

19.05.1998. Kari Garnes/JER

 


jens.reinton@ub.uib.no | 20.05.1998.